Αρση της υπ’ αρίθμ. οικ. 6275/Φ14/1248Α/29.10.2012 Απόφασης της Υπηρεσίας μας που αφορά προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη μονάδα ετοίμου σκυροδέματος του κ. Γεώργιου Τσαπουρνιώτη σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Αρση 4/1248Α/29.10.2012 Απόφασης της Υπηρεσίας μας που αφορά προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη μονάδα ετοίμου σκυροδέματος του κ. Γεώργιου Τσαπουρνιώτη που βρίσκεται στην θέση Κάμπος Στροφυλιάς. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης  τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετσε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε