Άρση της προσωρινής διακοπής λειτουργίας της εταιρείας Αναστάσιος Τσόκος Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 και Ν. 3325/20005 ανακοινώνει την Άρση της υπ’ αρίθμ. 5905/Φ14/791/13-11-2012 Απόφασης της Υπηρεσίας μας που αφορά στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας συλλογής & επεξεργασίας διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής , ανακύκλωσης & εμπορίας μεταλλικών υπολειμμάτων (scrap) της εταιρείας Αναστάσιος Τσόκος Α.Ε που βρίσκεται στη θέση Κοκκινιές Δ.Ε Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομμάτάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε