« Άρση Απόφασης της Υπηρεσίας μας που αφορά στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας ετοίμου σκυροδέματος και θραύσης αδρανών υλικών του κ. Αθανάσιου Αθανασάκη Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης – Αγ. Άννας».

Σχολιάστε