Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Ιουνίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

8o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -