Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Μαίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -