Αριθμός Πρακτικού 50, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Δεκεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας