Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Απριλίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας