Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της Επιτροπής Εργασίας και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021