Αριθμός Πρακτικού 28, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Ιουλίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

697Η7ΛΗ-ΙΗ1-1