Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Απριλίου 2022 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας