Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Φεβρουαρίου 2021, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021-