Αριθμός Πρακτικού 13, Πρακτικά Συνεδρίασης και Αποφάσεις της 14ης Απριλίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΩ7Μ7ΛΗ-Π3Ζ