Αριθμός Πρακτικού 12, Πρακτικά Συνεδρίασης και Αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας