Αριθμός Πρακτικού 11, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Μαρτίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας