Αριθμός Πρακτικού 10, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Μαρτίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας