Π89-4.11: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άξονα προτεραιότητας: 4.7 «Υδατοδρόμια» με τίτλο «ΥΔΑΤΙΝΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ»

Πρόσκληση

Συνημμένα