Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο

Σχολιάστε