ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2013(ΑΡ.ΠΡΩΤ.70289/2890/17.6.2013) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας ανακοινώνει τα αποτελέσματα Της ΣΟΧ2/2013(ΑΡ.ΠΡΩΤ.70289/2890/17.6.2013).

Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ της Ανακοίνωσης, Τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΑΙΩΝ,

ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε.

ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε.