ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2016 (με αριθμ.πρωτ.66827/2650/31-5-2016) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα προσληπτέων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα απορριπτέων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης ΠΕ Γεωπόνων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης ΤΕ Γεωπόνων.

Σχολιάστε