Διακήρυξη έργου: ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ – ΣΤΥΡΑ “

 3η ανάρτηση: 18-10-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ – ΣΤΥΡΑ”, με προϋπολογισμό 300.000,00 €.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη (21-10-2013)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη (18-10-2013)

2η ανάρτηση: 28-08-2013

Συνημμένα Τεύχη Δημοπράτησης

Αρχική ανάρτηση: 27-08-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ – ΣΤΥΡΑ”, με προϋπολογισμό 300.000,00 €.   Πληροφορίες  στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.

Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)


Σχολιάστε