Αποσπάσματα της 18ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα 18ης συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης 261/2016

261.2016.Ω4ΒΖ7ΛΗ-ΜΩΥ