Αποσπάσματα της 17ης (ειδικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα 17ης (ειδικής) συνεδρίασης