Αποσπάσματα Συνεδριάσεων 6η έως 10η του έτους 2015

 

6η Συνεδρίαση 2015

7η Συνεδρίαση 2015

8η Συνεδρίαση 2015

9η Συνεδρίαση 2015

10η Συνεδρίαση 2015

Σχολιάστε