Αποσπάσματα Συνεδριάσεων 1η έως 5η του έτους 2015

1η Συνεδρίαση 2015

2η Συνεδρίαση 2015

3η Συνεδρίαση 2015

4η Συνεδρίαση 2015

5η Συνεδρίαση 2015

Σχολιάστε