Αποσπάσματα Συνεδριάσεων 1η έως 3η του έτους 2016

  1η Συνεδρίαση 2016

2η Συνεδρίαση 2016

3η Συνεδρίαση 2016