Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018

 

Απόσπασμα Πρακτικού αποφ.2

Σχολιάστε