Αποσπάσματα 5ης (Τακτικής) συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα 5ης( Τακτικής) συνεδρίασης 2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 34/2016

34-2016_60ΨΔ7ΛΗ-Χ3Τ_οε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 48/2016

48-2016_6Ε9Θ7ΛΗ-6ΣΟ_οε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 51/2016

51-2016_9ΒΓ47ΛΗ-Ο24_ορθή_επανάληψη