Αποσπάσματα 5ης (Τακτικής) συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα 5ης( Τακτικής) συνεδρίασης 2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 34/2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 48/2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 51/2016