Αποσπάσματα 5ης (Τακτικής) συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα 5ης( Τακτικής) συνεδρίασης 2016

Σχολιάστε