Απόφαση ΓΓΠΠ παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Κοινοτήτων Μεσοχωρίων και Νέων Στύρων της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου