Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ)της δραστηριότητας ξυλουργείου της εταιρείας ΑΖΑΚΑΣ Κ. & Π. Ο.Ε. που θα εγκατασταθεί στο κτίριο της πρώην ΔΑΒΙΕ, στο Δήμο Καρπενησίου,Π.Ε.Ευρυτανίας

247860 ΑΖΑΚΑΣ ΠΠΔ ΑΔΑ(1)