Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 1,0948 MW του φορέα με την επωνυμία SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E. στη θέση «Άνω δένδρα» (μετεγκατάσταση από τη θέση Μισονύχι του Δήμου Θηβαίων ) της Δ.Ε. Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας