Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,9136 MW του φορέα με την επωνυμία SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E. στη θέση «Τέντερης» (μετεγκατάσταση από θέση Καμάρες) της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΟ587ΛΗ-ΓΦΥ

Σχολιάστε