Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 MW στη θέση «ΠΑΝΩ ΧΕΡΩΜΑ» της Τ.Κ. Κυριακίου Δ.Ε. Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων της Π. Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία ΕΒΑΝΙΑ MON.I.K.E.

ΩΥ1Τ7ΛΗ-ΨΑΠ-1