Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,00 MW της LIGHTWIND IKE στη θέση «Τρεις Βρύσες – Τρία Αλώνια» της Τ.Κ. Καλλιθέας Δ.Ε. Τολοφώνος Δήμου Δωρίδος Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2450004 και ονομασία «Παραλιακή Ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα – Περιοχή Πηγών Χιλιαδού»