Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων»

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σχολιάστε