Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για τον καθορισμό καταστημάτων ψηφοφορίας για την Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου του Δήμου Ορχομενού της ΠΕ Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για τον καθορισμό καταστημάτων ψηφοφορίας για την Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου του Δήμου Ορχομενού της ΠΕ Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο