Απόφαση σχετικά με την εισαγωγή και ταξινόμηση εγκεκριμένων στην Ελλάδα μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της Ε .Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

                                                                                                      Λαμία 19 Φεβρουαρίου 2014

                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση σχετικά με την εισαγωγή και ταξινόμηση εγκεκριμένων στην Ελλάδα μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της Ε Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο (αγρότη, εισαγωγέα, έμπορο, κλπ) ότι σύμφωνα με την αρ. Γ3Β 2/119/2-1-2014 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με ΑΔΑ: ΒΙΨΕΒ-Χ82Ο (ΦΕΚ 85/Β’/21-1-2014), επιτρέπεται μέχρι τις 31-12-2014 η εισαγωγή και η ταξινόμηση εγκεκριμένων στην Ελλάδα μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της ΕΕ, χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .