Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας:«Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σχολιάστε