Απόφαση ΓΓΠΠ παράτασης ΚΕΑ Καινουρίου, Ρεγγινίου, Καμένων Βούρλων