Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας μεταβίβασης άσκησης αρμοδιότητας λήψης της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών στους Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων