Απόφαση Γ.Γ.Π.Π. παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχών των Δ.Ε. Τολοφώνος και Δ.Ε Λιδωρικίου Π.Ε.Φωκίδας