Απόφαση Περιφερειάρχη ανάθεσης καθηκόντων άμισθης Ειδικής Συμβούλου του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

151520_2576_2020(2)