Απόφαση Προϊσταμένου Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας: «Εξουσιοδότηση της άσκησης αρμοδιότητας υποστήριξης του έργου του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη για την εφαρμογή της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων»