Απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού σταθµού ηλεκτροπαραγωγής ( Η/Ζ ) ισχύος 220 KVA της εταιρείας ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην περιοχή «∆ΗΜΟΣΙΕΣ» Ριτσώνας Βαθέως Αυλίδος ∆ήµου Χαλκιδέων.

“Απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού σταθµού ηλεκτροπαραγωγής ( Η/Ζ ) ισχύος 220 KVA της εταιρείας ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην περιοχή «∆ΗΜΟΣΙΕΣ» Ριτσώνας Βαθέως Αυλίδος ∆ήµου Χαλκιδέων.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆. 148/27-12-2010

Πληροφορίες: κ. ∆. Γιαννάκος

Τηλ: 22213-53409 Fax: 22213-53453

Email:giannakos@nevias.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσεται το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε