Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 MW στη θέση «Ισώματα» της Τ.Κ. Αγ. Άννας της Δ.Ε. Κορωνείας του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία ΕΜ-ΓΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. M-WIND POWER

ΨΘΧ57ΛΗ-ΓΩΣ

Σχολιάστε