ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση κατασκευής του έργου, με τίτλο: “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”.

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 6.800.000€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 28/12/2022
Ημ/νία λήξης: 24/01/2023
ΑΔΑ: Ψ9Χ177ΛΗ-ΑΤΑ
Αρ. Πρωτ.: 289679/23-12-2022

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας, Ταχ. Δ/νση: Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά, ΤΚ 32100

Πληροφορίες:  Δήμητρα Βήττα, Τηλ.: 2261350245 e-mail: dvitta@pste.gov.gr

Αρχεία διαγωνισμού:

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

espd-request

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΕΔΙΑ

 

Επιστροφή στην σελίδα Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας