Αναβολή δημοπρασιών έργων και μελετών(21-7-2015)

Νέα Αναβολή Δημοπρασιών

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι οι προγραμματισμένες για την 21η Ιουλίου 2015 δημοπρασίες έργων και μελετών, αναβάλλονται, για λόγους ανωτέρας βίας, για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η λήψη εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

Σχολιάστε