Ανάθεση μελέτης

Ξεκινά η αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σκοπός του χωροταξικού σχεδιασμού είναι η κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων, δραστηριοτήτων και λειτουργιών και την εφαρμογή των προγραμμάτων Ανάπτυξης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο


Σχολιάστε