Ανάθεση καθηκόντων σε Άμισθο Ειδικό Σύμβουλο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας