Αναστολή διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων

8-2020--ΕΞΕΡΧ--ΑΝΑΣΤΟΛΗΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-1

Σχολιάστε