ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Εξετάσεις απόκτησης άδειας χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 1ης Ειδικότητας Β΄ Οµάδας

Εξετάσεις απόκτησης άδειας χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 2ης Ειδικότητας Β΄ Οµάδας

Σχολιάστε